Uthyrning av UHS ARENA

UTHYRNING AV ARENAN
- Hundträningscentret

 

VID MÅN OM TID KAN ARENAN HYRAS UT TILL ANNAN VERKSAMHET

För bokning kontakta Ulrika via mail: ulrika@ulrikas-hundsport.com

 

PRISER


      TIMPRIS (< 4 h under samma dygn ) 

      - Vardag före kl 12:00: 200 kr/h 
      - Vardag efter kl 12:00: 350 kr/h 

      - Helgdag: 299 kr/h 

       HELDAG ( > 5 h )

      - Vardagar: 1299 kr/dag 

      - Helgdag: 1599 kr/dag 
      - Hel helg: 2699 kr
      (Fredag kl 17:00-Söndag kl 17:00)


Allmänna villkor vid uthyrning av UHS ARENA:

 

Distansavtal

Vid återtagande av bokad uthyrning följer Ulrikas Hundsport konsumentverkets rekomenderade villkor.


Villkor för uthyrning

Hyresman ansvarar för att området återlämnas i befintligt skick och att regler som gäller för UHS ARENA följs även under hyrestiden.

All slags av åsakad förstörelse debiteras ansvarig hyresman.

Storlek på summan som deibiteras vid skada bedöms av Ulrikas Hundsport för att kunna återställa till befintligt skick.

 

Bokning för uthyrning

Bokning sker via mail: ulrika@ulrikas-hundsport.com 

Bokningen av Arenan ska betalas senast 3 dagar veckodagar före bokningens första dag. 

 

Ångerrätt av bokad uthyrning av Arenan

Hyra återbetalas ej inom tiden 3 dagar före uthyrningtillfälle.

 

Avbokning

Avbokning ska ske minst 3 dagar före bokat tillfälle.

 

Betalning

Betalning kan ske genom att betala in till bankkonto eller swish. Faktureringavgift på 49 kr tillkommer.