Årskort

 

ÅRSKORTS-
MEDLEMSKAP,
TRÄNINGSKORT PÅ ARENAN

 

PÅ ARENAN KAN KÖPA OLIKA SORTERS TRÄNINGSKORT OCH MED ÅRSKORT SÅ BLIR MAN OCKSÅ ÅRSKORTMEDLEM.

PROVTRÄNING ERBJUDES ALLTID INNAN  KÖP AV TRÄNINGSKORT.


Finns lite olika alternativ för träningskort, se längre ner.

 

TRÄNA PÅ  ARENAN?

Förfrågan skickas via Ulrikas Hundsports
facebook eller till

ulrika@ulrikas-hundsport.com

 

 

TRÄNINGSKORT:

ÅRSKORT (ÅRSKORTSMEDLEMSKAP):

Perioden säsongen 1 maj 2020 - 30 april 2021. Pris: 759 kr.

Köper man kort senare än 1 maj så gäller det oavsett till den sista april nästkommande år. Vill man inte fortsätta träna så meddela mig senast sista mars i annat fall skickas en faktura ut för kommande år. Betalning dagen före eller vid första tillfället om jag är på plats. 

Årskort gäller som medlemskap i UHS ARENA, läs mer längre ner på sidan!

ÅRSKORT FÖR FAMILJEMEDLEM:

Perioden säsongen 1 maj 2020 - 30 april 2021. Pris: 359 kr.

Köper man kort senare än 1 maj så gäller det oavsett till den sista april nästkommande år. Vill man inte fortsätta träna så meddela mig senast sista mars i annat fall skickas en faktura ut för kommande år. Betalning dagen före eller vid första tillfället om jag är på plats. Gäller för personer som har en famlijemedlem inom samma bostadsadress som innehar "årskort".

Årskort gäller som medlemskap i UHS och det innebär att man får förstur på kurser och möjlighet till att vara med i Team UHS.


SOMMARKORT:

Perioden 1/7- 31/7. Pris: 359 kr.
(Årskorten tränar även juli.) Betalning dagen före eller vid första tillfället om jag är på plats.

 

DAGSKORT:

Gäller hela dagen. Pris: 159 kr.
Betalning dagen före eller vid första tillfället om jag är på plats.

 

 

ÅRSKORTS - MEDLEMSKAP

 

* Tillgång till UHS ARENA för egen träning.
* Delta på arrangerade träningsdagar upp till 2 ggr/vecka där vi hjälper varandra.

  * Förtur på kurser.
 * 10 % privatträningskort  och kurser  arrangerade av Ulrikas Hunsport (Dvs med Ulrika som tränare. Gäller ej vid externa Intruktörskurser)

  * Tillgång till Facebookgrupp för medlemmar i UHS ARENA.
* Möjlighet att få tillgång till Ekipagesupport. 

 

VISION

 

Skapa ett hundträningscenter för sporten IGP. Fokus på sporten och erbjuda en trygg social plattform för hundsport.

På UHS ARENA ska man känna sig som en del i gemenskapen, trygg och upplyftad. Här ska man finna det man behöver för att kunna konkurera inom sporten IGP. 

INFORMATION

 

Delar av utbudet på UHS ARENA

 

  • Träningskort
  • Kurser
  • Event
  • Ekipagesupport
  • Butk och Webbshop

- EVERY CHAMPION WAS ONCE A

CONTENDER THAT REFUSED TO GIVE UP -


Allmänna villkor vid köp av träningskort:

 

Distansavtal

Vid återtagande av medlemskort följer Ulrikas Hundsport konsumentverkets rekomenderade villkor.

 

Köp av träningskort

Provträning erbjudes innan köp av träningskort.

Betalning tillhanda senast dagen före träningstillfälle.

 

Ångerrätt av träningskort

Köp av träningskort återbetalas ej vid påbörjad träning. Återbetalning kan ske på årskort 14 dagar efter köp om träning ej påbörjats.

 

Uppsägning av träningskort ( gäller endast årskort )

Gällande årskort ska uppsägning ske senast 1 månad innan brytperioden. Om ingen uppsägning sker debiteras ny period. Övriga träningskort gäller endast köpt tidsperiod.

 

Betalning

Betalning kan ske genom att betala in till bankkonto eller swish. Faktureringavgift på 49 kr tillkommer.