Kursinformation

 

 KURSINFORMATION

Alla hundar är välkomna på kurser däremot på skyddskurser är endast hundraser av bruksras välkommen enligt SKK:s regler för raser som får tävla skydd i sverige.

 

Plats för kurser är UHS ARENA i Karlvik, Luleå. Se kontakt för adress.

 

Löptikar är välkomna på alla arrrangemang.

 

Hunden ska vara försäkrad och du som hundförare ska ha en ansvarsförsäkring vilket normalt ingår i en hemförsäkring.

 

Hunden framförs i koppel och halslänk vid misstanke om intresse av andra hundar.

Vaccinering enligt SKK's regler för tävling gäller.

För att anmäla till kurs skickas anmälningsformulär till

ulrika@ulrikas-hundsport.com

 

Här hittas anmälningsformulär:

https://goo.gl/forms/U69LAs5TShPSDwsz2

 

 

BETALNING TILL KURSER

 

 

Anmälningsavgift     |     200 kr

Swisha och märk betalningen med ditt namn+intruktörens namn+datum för kurshelg.

 

 

Kursavgift     |     Enligt gällande kurs

Faktura skickas ut 15 dagar innan sista betalningsdag.
Kursavgift är alltid minus anmälningsavgiften som anges för varje kurs. Swisha och märk betalningen med fakturans nr.

Privatträning    |     349 kr/h eller 859 kr/5 h

Avgiften Swishas och märk betalningen med namn och datum.
Betalning sker senast vid första träningstillfället. Faktura kan skickas vid begäran. 


SWISH: 1231318229
(Ska stå Ulrikas Hundsport)

 

 


Allmänna villkor vid anmälan:

 

Distansavtal

Vid återtagande av anmälan följer Ulrikas Hundsport Konsumentverkets rekomenderade villkor.

 

Anmälan

Anmälan till kurs/utbildning är bindande. Anmälan innebär också att din ångerrätt upphör 14 dagar innan kursen/utbildningen startar och att du samtycker till detta villkor.

 

Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning

Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar innan kursen/utbildningen startar. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom anmälnings- och adminitrationsavgift. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen. Anm'lningsavgift återbelas dock ej.

 

Betalning

Betalning kan ske genom att betala in till bankkonto eller swish. Faktureringavgift på 39 kr tillkommer.