GDPR

Integritetspolicy

Denna policy uppdaterades senast 2018-09-24

 

Ulrikas Hundsport är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

 

 

 

 

Personuppgifter behandlas enligt följande

 

        Personuppgifter som vi samlar

 

Personuppgifter tas emot i huvudsak via mail på webbplatsen. Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress är uppgifter som kunder kan bli ombedd att lämna i kontakt med Ulrikas Hundsport.

 

Personuppgifter används till

 

 

Personuppgifter som lämnats till Ulrikas Hundsport används i huvudsak för att anmäla och administrera träningskort, kurser, träningar och kundregister för shoppen. Uppgifterna kan även användas till att ge riktad information och/eller erbjudanden.

 

 

        Din information

 

Ulrikas Hundsport överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som samlats in via Ulrikas Hundsport om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärd som efterfrågas av dig.

 

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polis eller Skatteverket.

 

Personuppgifter som inte idientifieras personligen kan tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

 

        Din information skyddas genom

 

För att upprättahålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information genom webbplatsen. Särskilda rutiner finns för hantering av detta.

 

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden.

 

Din rätt är alltid att kunna begära ändring eller radering av dina personuppgifter. Kontakta Ulrika via mail för att göra en begäran.